เมืองแอร์ระยอง แหล่งเครื่องปรับอากาศคุณภาพเยี่ยม ฟรี!ค่าติดตั้ง พร้อมรางครอบท่อน้ำยา ครบชุด!! โทรด่วน 089-9393733 [ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร]

หลักการทำความเย็น

By เมืองแอร์ • กุมภาพันธ์ 3rd, 2011

หลักการทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศนั้น คือ การนำเอาความร้อนจากภายในอาคารถ่ายเทออกสู่ภายนอกอาคาร

การทำงานจะเริ่มต้น จากเมื่อจ่ายไฟ ให้คอมเพรสเซอร์ทำงาน

คอมเพรสเซอร์ จะดึงสารทำความเย็น ที่เป็นแก๊สร้อนความดันต่ำ จากอีวาพอเรเตอร์เข้ามาทำการอัดให้มีความดันสูงขึ้นและส่งสารทำความเย็นที่เป็นแก๊สร้อนความดันสูงไปยังคอนเดนเซอร์

คอนเดนเซอร์ จะทำการระบายความร้อนที่แฝงอยู่ในสารทำความเย็นออกทำให้สารทำความเย็นเกิดการควบแน่นจนกลายเป็นของเหลวความดันสูงส่งไปยัง ดรายเออร์

ดรายเออร์ จะทำการกรองสิ่งสกปรกและความชื้นที่มากับสารทำความเย็นออก ก่อนส่งไปยังเอ็กแพนชั่นวาลว์

เอ็กแพนชั่นวาลว์ จะรับสารทำความเย็นที่เป็นของเหลวความดันสูงเข้ามาทำการลดความดันลงและฉีดเป็นละอองส่งต่อไปยังอีวาพอเรเตอร์ เมื่อละอองสารทำความเย็นถูกลดความดันลง และฉีดเข้าไปในอีวาพอเรเตอร์สารทำความเย็นจะเกิดการเดือดและดึงความร้อนที่อยู่รอบข้างเข้ามาช่วยในการเดือด โดยความร้อนที่ถูกดึงเข้ามานั้นจะได้จากอากาศที่อยู่โดยรอบ

เมื่อสารทำความเย็นเดือดหมด ก็จะกลายสถานะเป็นแก๊สร้อนความดันต่ำส่งไปที่คอมเพรสเซอร์ เพื่ออัดให้เป็นแก๊สร้อนความดันสูงอีกครั้งหนึ่ง

จากวัฎจักรของการทำงานข้างต้น จะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของสารทำความเย็นที่สมบูรณ์จะทำให้ได้ประสิทธิภาพของการทำความเย็นที่สมบูรณ์ด้วย จึงได้มีการนำพัดลมเข้ามาช่วยในการเปลี่ยนสถานะ

กล่าวคือ ณ ตำแหน่งคอนเดนเซอร์ ได้ติดตั้งพัดลมเพื่อเป่าลมช่วยระบายความร้อน ออกจากสารทำความเย็น ทำให้สารทำความเย็นที่เป็นแก๊สร้อนนั้น เมื่อผ่านคอนเดนเซอร์แล้วกลายเป็นของเหลวทั้งหมดและ ณ ตำแหน่งอีวาพอเรเตอร์ จะติดตั้งพัดลม เพื่อเป่าลมผ่านความร้อนแฝงที่มากับลมจะถูกถ่ายเทผ่านอีวาพอเรเตอร์ ไปยังละอองสารทำความเย็นภายใน ช่วยให้ละอองสารทำ ความเย็นที่ฉีดเข้ามาในอีวาพอเรเตอร์เดือดและกลายสถานะเป็นแก๊สร้อนทั้งหมด ลมที่เป่าผ่านอีวาพอเรเตอร์ออกมาจึงกลายเป็นลมเย็น และถูกนำมาใช้งานการปรับอากาศในที่สุด

วงจรทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ ประกอบด้วย 5 ส่วนสำคัญ คือ

1. คอมเพรสเซอร์ (Compresser) มีหน้าที่รับสารทำความเย็นที่มีสภาวะ เป็นแก๊สร้อนความดันต่ำเข้ามาเพื่อทำการ อัดให้เป็นสารทำความเย็นที่มีสภาวะเป็นแก๊สร้อน ความดันสูง

2. คอนเดนเซอร์ (Condenser) มีหน้าที่รับสารทำความเย็นที่มีสภาวะเป็นแก๊สร้อนความดันสูงมาระบายความร้อนออก เพื่อให้เป็นสารทำความเย็นที่มีสภาวะเป็นของ เหลวที่มีความดันสูง

3. ดรายเออร์ ฟิลเตอร์ (Dryer Filter) มีหน้าที่กรองสิ่งสกปรกและความชื้นออกจากสารทำความเย็น ก่อนส่งไปยังเอ็กแพนชั่นวาลว์ต่อไป

4. เอ็กแพนชั่นวาลว์ (Expansion Valve) มีหน้าที่รับสารทำความเย็นที่มีสภาวะเป็นของเหลวความดันสูงมาลดความดันและฉีดออก เป็นละอองสารทำความเย็นที่มีความดันต่ำ

5. อีวาพอเรเตอร์ (Evaporator) มีหน้าที่รับละอองสารทำความเย็นเข้ามาเดือดกลายเป็นสารทำความเย็นที่มีสภาวะเป็นแก๊สร้อนความดันต่ำ

Share and Enjoy:
  • Print
  • Digg
  • Sphinn
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Mixx
  • Google Bookmarks
  • Blogplay
 

Leave a Comment

« | Home | »